E- mail beleid Summit Automation

 

Dit bericht, inclusief bijlagen, is slechts bestemd voor de geadresseerde en bevat informatie die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar gemaakt mag worden. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, weet dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en het originele bericht en eventuele kopieën ervan, te verwijderen. Dank voor uw medewerking.

 

This message, including attachments, is solely meant for the addressee and contains personal and confidential information that cannot be made public. If you are not the intended addressee know that further distribution, publication or multiplying of this e-mail is prohibited. When this e-mail is accidentally sent to you, please notify us as soon as possible en delete this message and any copies. Thank you for your cooperation.