Summit Automation

Summit Automation B.V.

Summit Automation B.V. is opgericht in 2016. Summit Automation heeft ervoor gekozen om met nadruk en focus op Smart Industry 2.0 te willen werken. Dit wordt concreet gemaakt door met een selectief aantal, kwalitatief zeer hoogwaardige industriële automatiseringsmerken de markt te benaderen, t.w.: ESA Automation, Micro Detectors (M.D.), Posital-Fraba en Microscan. Al deze merken voldoen bij uitstek aan de uitgangspunten die Smart Factory 2.0 vereisen:

Smart Factory 2.0

Er is een onmiskenbare ontwikkeling gaande op het gebied dat gekenschetst wordt als Industry 4.0 (of in de Benelux als Smart Factory 2.0). Summit Automation merkt dat er veel over wordt gesproken, maar dat er weinig van wordt begrepen.

Maar wat gebeurt er nou als straks 30 miljard machines aan elkaar worden of zijn verbonden?

  • Operational Technology (OT) wordt virtueler. OT is hardware en software die detecteert en maatregelen neemt/uitvaardigt door directe monitoring en/of besturing van fysieke apparatuur, processen en gebeurtenissen in een onderneming.
  • Analyses worden voorspelbaarder.
  • Werknemers verhogen hun productiviteit.
  • Machines worden zelfherstellend en zelfsturend.
  • Monitoring en onderhoud wordt mobiel geregeld.
Dit allemaal, en nog veel meer, stelt in toenemende mate eisen aan de systemen en componenten die in de industrie (zullen) worden ingezet.

Summit Automation heeft er daarom voor gekozen dat de door haar vertegenwoordigde fabrikanten, met haar technologieproducten (en dus productie), voldoen aan bepaalde minimale eisen zoals:

  • een schaalbaar, ook op kleine series gerichte, eigen productieapparaat- want de Benelux is relatief klein en de industriële productiviteit alhier is, in relatieve vergelijking met grotere omringende landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot Brittannië, gering(er).
  • het vermogen om snel en meedenkend op specifieke klantenvraag in te kunnen spelen ('customizing, 'design to order' (DTO) en ook operational excellence bevatten: snelle productie en levertijden). Door dit (en bovenliggend 'schaalbaarheids'punt, zullen productieprocessen efficiënter worden ingericht, hetgeen weer leidt tot lagere kosten en een lagere ‘Total Cost of Ownership’ voor u als klant.
  • dat haar fabrikanten producten voeren die onderdeel kunnen vormen van een communicatienetwerk, zowel in de processing als soms I/O-matig. E.e.a. leidt vervolgens weer tot de mogelijkheid voor Small of Big Data-processing. Een onvermijdelijke toekomst bij 30 miljard gekoppelde machines!

Het voortbrengingsproces (de engineering, het materials management en de productie) en de producten van ESA Automation, Micro Detectors (M.D.), POSITAL-Fraba en MICROSCAN voldoen bij uitstek aan deze uitgangspunten!

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in de fabrieken van onze fabrikanten. Wij nemen u daar graag mee naar toe!

www.summit-automation.eu/esa                           www.summit-automation.eu/md                     www.summit-automation.eu/fraba               www.summit-automation.eu/microscan  logo_eurotherm       logo_servotronix     logo-sprint-electric